Ochrana osobních údajů

Ukládání, uchovávání a mazání osobních údajů

Osobní údaje a datové soubory s vámi související ukládáme na serverech společnosti Flaga s.r.o., Flaga Europe Group, resp. UGI International na serverech společností, jejichž služeb využíváme. Tyto údaje mohou být uloženy ve všech, kde společnost výše uvedené společnosti provozují svou činnost, a v zemích, kde nám naši poskytovatelé služeb pomáhají provozovat naši činnost.
Nacházíte-li se v Evropské unii, ve Švýcarsku nebo v jiném regionu, kde platí místní zákony o shromažďování a používání dat, souhlasíte s přenosem, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů v USA a jiných zemích, ve kterých mohou být jejich vlastní zákony na ochranu osobních údajů považovány za méně přísně než ty, které platí ve vašem regionu. Tento souhlas se vztahuje navíc na ostatní právní důvody přenosu, zpracování a ukládání vašich osobních údajů, jako je například naplnění účelu smlouvy.

Osobní údaje o vás budeme uchovávat pouze po dobu, kdy je budeme potřebovat. Zákony, které se vztahují k ochraně osobních údajů nás zavazují k následujícímu:

 • dodržovat a plnit vaše zvolené možnosti,
 • naplňovat účely popisované v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo
 • tak dlouho, jak to vyžadují nebo povolují příslušné zákony a předpisy.

Některé zákony a předpisy mohou například vyžadovat, abychom uchovávali určitá transakční data. Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, bezpečným a odpovídajícím způsobem likvidujeme a odstraňujeme či z nich trvale odstraňujeme osobní údaje, které by mohly vést k jejich identifikaci. Například pro informace vytištěné na papíře jsou odpovídajícím postupem jejich likvidace skartace nebo spálení. Pokud jsou informace uloženy v elektronické podobě, znehodnotíme je pomocí příslušných technických prostředků. Jak tyto údaje používáme

Informace a údaje o vás používáme několika způsoby, včetně:

 • Poskytování přístupu k našim webovým stránkám a aplikacím, k jejichž používání jste oprávněni.
 • Poskytování služeb, podpory a informací, o které jste nás požádali.
 • Zasílání obchodních sdělení. Příkladem je napčíklad to, že máte provést nějakou akci, jako třeba uhradit poplatek.
 • Zasílání sdělení s informacemi o nás, včetně informací o nových produktech, službách a speciálních nabídkách nebo akcích.
 • Měření a lepší pochopení toho, jakým způsobem jsou naše webové stránky a aplikace využívány, abychom je mohli vylepšovat. K tomu slouží nástroj Google Analytics.
 • Individuální přizpůsobení našich webových stránek, aplikací i online marketingu vašim potřebám a zájmům.
 • Snižování míry softwarového pirátství, podvodů, zajišťování toho, aby naše aplikace a webové stránky byly používány v souladu s příslušnými podmínkami a zákony, ochrana našich zákazníků a koncových uživatelů.
 • Zasílání dotazníků a průzkumů s cílem poskytnout našim zákazníkům a koncovým uživatelům lepší aplikace a lepší uživatelskou zkušenost. Vyplnění dotazníku a formulářů je dobrovolné.
 • Sdílení údajů uvnitř rodiny našich společností a sdílení údajů s třetími stranami, jak je popsáno níže.
 • K jakýmkoli rozumně zdůvodnitelným souvisejícím účelům, jako jsou například všeobecně správní činnosti.

Sdílení údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje smíme sdílet se společnostmi, smluvními partnery a agenturami, které nám pomáhají provozovat naši činnost. Tyto společnosti, smluvní partneři a agentury nám poskytují služby typu naplňování objednávek, rozesílání e-mailových zpráv naším jménem, doručování zákaznické podpory a zpracování plateb. Budou mít přístup k některým vašim osobním údajům s omezením na ty informace, které jsou nutné pro to, aby bylo možné poskytovat dané služby. Požadujeme po těchto společnostech, smluvních partnerech a agenturách, aby používali rozumná zabezpečovací opatření k ochraně vašich osobních údajů. Nemají dovoleno používat námi shromážděné informace a údaje ke svým vlastním účelům.

Údaje o vás smíme sdílet také:

 • Pokud k takovému sdílení dáte svůj souhlas. Osobní údaje spotřebitelů nesdílíme s třetími stranami, aby je tyto mohly využívat k vlastním marketingovým účelům, ledaže spotřebitel s tímto sdílením vyjádří svůj souhlas. V rámci určitých programů můžeme nabízet možnost představení a zprostředkování vztahu mezi spotřebitelem a třetí stranou.
 • Jste-li obchodním zákazníkem, s našimi distribučními partnery a prodejci pro provozní účely, jako je naplňování objednávek a potvrzování informací o tom, ke kterým aplikacím máte přístup.
 • Pokud společnost, organizace nebo instituce, jejímž prostřednictvím máte přístup k našim webovým stránkám a aplikacím, s námi má smlouvu o získávání specifických uživatelských informací, a to podle zákonů na ochranu osobních údajů.
 • Je-li po nás požadováno, abychom poskytovali informace podle příslušných zákonů, předvolání, rozhodnutí soudu nebo jiných zákonných postupů a procesů.
 • Pokud zveřejníme informace v dobré víře, že to je nezbytné k zabránění nebo k reagování na podvody, k obraně našich webových stránek a aplikací před útoky, nebo k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti Flaga, našich zákazníků a uživatelů nebo veřejnosti.
 • Pokud proběhne fúze s jinou společností nebo rozhodneme-li se prodat či reorganizovat některou část nebo celou naši obchodní činnost, majetek či akcie (včetně situace, kdy vyhlásíme úpadek nebo se staneme součástí podobného řízení). Uznáváte, že se takové přesuny mohou přihodit a že jakýkoli dotyčný nabyvatel části našich obchodních aktivit, majetku nebo akcií smí dále využívat vaše údaje, tak jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Smíme sdílet nebo publikovat souhrnné informace a další údaje, které vás neidentifikují, jako jsou statistiky o počtu návštěvníků našich webových stránek nebo o tom, jak zákazníci a koncoví uživatelé využívají naše aplikace.

Reklamní upozornění

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat reklamy na produkty a služby jiných společností stejně jako reklamy na naše vlastní produkty a služby. Můžeme pracovat s jednou nebo více reklamními sítěmi (každá jako reklamní partner), které používají položky cookie, sledovací pixely nebo jiné technologie na shromažďování informací za účelem nabídnout vám reklamy a pomoci nám sledovat výsledky. Příklady těchto informací mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, vámi navštívené webové stránky, vámi používané mobilní aplikace, nastavení, která nám jako poskytovateli aplikace sdělujete (jako jsou jazykové preference), vaši IP adresu (pro účely určení vaší obecné geografické polohy), ID zařízení, adresu MAC a informace o prohlížeči.
Tyto informace pomáhají:

 • zajistit, aby se v aplikaci nebo na webové stránce zobrazovaly adekvátní reklamní bloky
 • vypočítat a kontrolovat počet unikátních a opakovaných zobrazení dané reklamy
 • dodávat reklamy, které mají vztah k vašim zájmům a
 • měřit efektivitu kampaní.

Některé technologie umožňují dočasné nahrávání reklamních upozornění na vaše mobilní zařízení a jejich nahrazení ve chvíli, kdy je zařízení online.
Pokud nám nedáte svůj souhlas, nesdílíme aktivně vaše osobní údaje s našimi reklamními partnery nebo s inzerujícími třetími stranami pro jejich marketingové účely. Naši reklamní partneři pro nás doručují reklamní obsah a mohou kombinovat údaje shromážděné nebo získané od nás s informacemi, které nezávisle shromáždili z jiných webových stránek a/nebo jiných online nebo mobilních produktů a služeb vztahujících se k vašim aktivitám v prohlížeči v rámci jejich sítě webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete kliknout na reklamní upozornění nebo zúčastnit se reklamní akce jakékoli třetí strany prostřednictvím reklamy, která se objeví ve vaší aplikaci, bude se jednat čistě o vztah mezi vámi a daným inzerentem a vaše účast se v takovém případě bude řídit podmínkami, které souvisejí s takovým reklamním upozorněním nebo inzerátem.

Jste již náš zákazník?

Objednat si plyn online je snadné!

Pro objednávku budete potřebovat Vaše zákaznické číslo Flaga.

Objednat plyn
 

Staňte se našim zákazníkem

Zašlete nám ještě dnes nezávaznou poptávku.

Pokusíme se Vám vytvořit nejlepší možnou nabídku!

Nezávazná poptávka

 

Chcete zjistit více?

Vyplňte laskavě kontaktní formulář nebo nám zavolejte.

Kontaktovat Flagu